040-2553975

Prenataal onderzoek

Tijdens de zwangerschap heb je de mogelijkheid om te kiezen voor prenataal onderzoek. 

Dit zijn onderzoeken die eventuele (chromosoom)afwijkingen bij je ongeboren kindje op kunnen sporen.

Wanneer je je hebt aangemeld in de praktijk ontvang je, indien gewenst, een e-mail met daarin aanvullende informatie omtrent dit onderwerp. Het is belangrijk om deze informatie goed door te lezen voordat de eerste afspraak op de praktijk gepland staat. Tijdens de eerste afspraak komen we hier uitgebreid op terug en is er alle tijd om eventuele vragen te beantwoorden.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:
– Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
– Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO)
– Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

 

Niet invasieve Prenatale Test
De NIPT is een test waarbij in het bloed van de moeder wordt gekeken naar erfelijk materiaal (DNA) dat afkomstig is van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd gelijk aan dat van het kind. In het laboratorium wordt onderzocht of er sprake is van een sterke verdenking voor het Down-, Edwards-, of Patausyndroom, ook wel trisomie 21, trisomie 18 of trisomie 13 genoemd.

Voor het onderzoek wordt bloed afgenomen uit de arm. Dit geeft geen risico op een miskraam.

Hoe betrouwbaar is de NIPT?
De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Uit onderzoek blijkt dat de NIPT het volgende kan aantonen:
– 97 van de 100 kinderen met Trisomie 21
– 90 van de 100 kinderen met Trisomie 18
– 90 van de 100 kinderen met Trisomie 13

De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. Een vlokkentest of vruchtwaterpunctie geven beiden een klein risico op een miskraam (0,1-0,2%).

De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Als zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een trisomie de NIPT laten doen en de uitslag is niet-afwijkend, is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie niet meer nodig.

De NIPT kun je laten uitvoeren vanaf 11 weken zwangerschap.
De kosten voor de NIPT zijn 175 euro en worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

 

NIEUW: 13 wekenecho

Vanaf 1 september 2021 wordt de 13 wekenecho aangeboden, het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek, ETSEO.

Heb je een uitgetelde datum van 27 februari 2022 of later, dan wordt je gecounseld voor de 13 wekenecho. Er is bepaald dat er geen 13 wekenecho gemaakt mag worden bij vrouwen die al verder zwanger zijn dan 14+3 weken op 1 september 2021.

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij het kindje. De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijken we met het echo-apparaat of er lichamelijk afwijkingen te zien zijn bij het kindje. 

De 13 wekenecho kan uitgevoerd worden tussen 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. We vertellen je meteen de uitslag. Bij 95 van de 100 zwangerschappen zien we geen aanwijzingen voor een afwijking. Vervolgonderzoek is dan niet nodig. 

De 13 wekenecho wordt uitgevoerd binnen een wetenschappelijke studie. Dat betekent dat je alleen kunt kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie en hiermee akkoord geeft dat je gegevens anoniem gebruikt worden voor de studie en dat je akkoord geeft dat de onderzoekers contact op kunnen nemen voor aanvullend onderzoek (zoals via een vragenlijst of interview)

Het doel van de IMITAS studie is om te onderzoeken of de voordelen van de 13 wekenecho opwegen tegen de mogelijke nadelen ervan.
– We kunnen al in een vroeg stadium van de zwangerschap eventuele ernstige lichamelijke afwijkingen opsporen, waardoor er meer tijd is voor extra onderzoek en om te beslissen wat de uitslag met je doet en voor je betekent
– Een vroege echo kan ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid

De 13 wekenecho is géén vervanging voor de 20 wekenecho!

Je krijgt van tevoren een uitgebreide folder met informatie over dit onderzoek en een gesprek bij ons tijdens de eerste afspraak die we inplannen (counseling).

Verloskundigen en echoscopisten Monique en Nicole zijn beiden speciaal opgeleid om deze echo te mogen uitvoeren. 
Hoge kwaliteit van zorg én zorg in de vertrouwde setting van onze verloskundigen praktijk vinden we enorm belangrijk!

De kosten voor dit onderzoek worden volledig door de overheid betaald. Er zit geen eigen bijdrage aan.

Het is belangrijk om te weten dat er wettelijk bepaald is dat er bij deze echo niet naar het geslacht van het kindje gekeken mag worden.
Je bent van harte welkom voor een geslachtsbepaling bij een pretecho in onze verloskundigen praktijk vanaf 15 weken zwangerschap. Hier vind je meer informatie over pretecho’s. 

Voor meer informatie over de 13 wekenecho kun je hier terecht. 
 

 

Structureel Echoscopisch Onderzoek
Dit medische onderzoek wordt ook wel de 20 weken echo genoemd en wordt gemaakt tussen de 19 en 21 weken zwangerschap.
Er wordt middels een echo beoordeeld of er sprake is van lichamelijke afwijkingen bij het kind.
Het geeft geen 100% zekerheid dat het kindje volledig gezond is. Echter kunnen veel afwijkingen met behulp van echoscopisch onderzoek wordt vastgesteld.
Bij 95 van de 100 zwangeren worden geen afwijkingen gezien. Vervolgonderzoek is niet nodig.
Wanneer er wel een verdenking is van een afwijking wordt er een uitgebreide echo gemaakt in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Dit heet een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO).

De kosten voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek worden vergoed vanuit het basispakket.

 

Belangrijke websites

Informatie over de NIPT (studievorm)
www.meerovernipt.nl
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Keuzehulp
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/keuzehulp-bewust-kiezen

Veelgestelde vragen over de NIPT
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/veelgestelde-vragen-nipt

Informatie over prenataal onderzoek
www.rivm.nl

Informatie over het Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO)
www.rivm.nl

Informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek
www.rivm.nl