040-2553975

Centering Pregnancy

Bij Centering Pregnancy vindt het eerste consult waarin de anamnese wordt afgenomen individueel plaats. De vervolgcontroles tijdens de zwangerschap worden echter niet individueel maar aan een groep zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur aangeboden. Tijdens een sessie wordt de medische zorg zoals controle van de bloeddruk en de groei van de baby gecombineerd met:

 • voorlichting;
 • het uitwisselen van kennis en ervaringen;
 • het leren van gezondheidsvaardigheden;
 • het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap.

Acht tot twaalf vrouwen met dezelfde zwangerschapsduur ontmoeten elkaar, krijgen een grotere rol in hun eigen zorgproces zoals zelf bloeddruk meten, wegen en hun eigen dossier bijhouden. Elke groep zwangeren komt 10 keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema. Binnen de groep zijn vrouwen zwanger van hun 1e, 2e, 3e of misschien wel 4e kindje. De groep wordt begeleid door twee vaste verloskundigen binnen de praktijk.

De groepsbijeenkomsten duren veel langer (120 minuten) dan het gangbare individueel consult van gemiddeld 15 minuten. Daardoor is de interactietijd tussen de zorgverlener en de zwangere groter en is het beter mogelijk om meer en uitgebreider factoren te bespreken die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.
Alle medische echo’s worden daarnaast nog ingepland op de praktijk en is uiteraard je partner welkom daarbij aanwezig te zijn. Ook is hij uitgenodigd voor de partnerbijeenkomst.

De volgende thema’s worden besproken tijdens de Centering:

 • Thema Prenatale onderzoeken, Voeding, Gezonde Leefstijl,
 • Thema Lichaamsveranderingen, Ongemakken tijdens dezwangerschap, Houdingen en oefeningen, Gezonde tanden,
 • Thema Ontspanning, Hoe ga je om met stress, Denken aanborstvoeding, Mijn familie, Wat voor een gezin wil ik?
 • Thema Denken aan mijn familie, Gezinsplanning,Seksualiteit, Huiselijk geweld, Ontwikkeling van dehersenen van de baby, Vroeggeboorte, Belinstructies
 • Thema De bevalling, Ademhaling, Hoe ga je om metweeen, Wanneer moet je bellen?
 • Thema De geboorte van de baby, De eerste uren na degeboorte, De kraamperiode
 • Thema De eerste dagen na de geboorte, Hetconsultatieburo, Zorgen voor je baby, Besnijdenis,Broertjes en Zusjes, De baby; Wanneer moet je bellen?
 • Thema Overgang van zwangerschap naar ouderschap,Bewegingen van de baby, Emotionele veranderingen,Huildagen, Postpartum depressie, Wanneer moet je bellenin je zwangerschap?
 • Thema Alles op een rijtje, Veiligheid voor je baby, Babymassage

Na de laatste bijeenkomst kom je vanaf week 36 elke week op reguliere controle, dit zijn individuele afspraken met partner om bijvoorbeeld jullie persoonlijke geboorteplan nog eens door te nemen met een verloskundige.

Na de bevalling zal er ongeveer 6 weken na de bevalling een 10e bijeenkomst zijn om uiteraard het thema Moederschap te bespreken met de groep. Andere thema’s bij die bijeenkomst zijn: Zorgen voor je pasgeborene, groei en ontwikkeling tijdens de eerste maanden, Veranderingen thuis en in het gezin, De baby; wanneer moet je bellen, De moeder; wanneer moet je bellen?

Voor meer informatie verwijzen we naar de Officiele Website van Centering Pregnancy:

www.centeringhealthcare.nl

Heb je behoefte aan veel informatie, contact met andere zwangere?
We starten regelmatig een nieuwe centering groep in de praktijk, heb je interesse geef dit bij ons aan.