040-2553975

Weten en regelen

Zwangerschapsverlof

Iedere vrouw heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Meestal gaat dit verlof zes weken voor de uitgerekende datum in en loopt het tot en met tien weken na de daadwerkelijke bevallingsdatum. Voor meer informatie kun je terecht op www.uwv.nl.

Om zwangerschapsverlof bij de werkgever te kunnen regelen heb je over het algemeen een zwangerschapsverklaring nodig. Wanneer je werkgever hierom heeft gevraagd, geef dit dan bij ons aan, wij kunnen een zwangerschapsverklaring afdrukken en ondertekenen.

Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten opvang:

  • dagopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan;
  • gastouder;
  • buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolgaande kinderen

Houd je bij de aanmelding van je kind rekening met wachtlijsten. Het is raadzaam om je kind al aan te melden als je nog zwanger bent. Het Landelijk Register Kinderopvang heeft een lijst van kinderopvang bij je in de buurt.

Kinderopvangtoeslag

Als je kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, krijg je mogelijk kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Geboorteverlof

Je partner heeft recht op geboorteverlof na de bevalling. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Je partner krijgt eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt je partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door.

Vanaf 1 juli 2020 kan je partner maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt je partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Je partner moet de werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte informeren wanneer hij/zij het geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. De werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Kinderbijslag

Na de aangifte van de geboorte van je kind, geeft de gemeente de aangifte door aan de Sociale Verzekeringbank (SVB). Binnen 2 tot 4 weken ontvang je bericht van de SVB. Hierna kan je kinderbijslag aanvragen.

Voor meer informatie: www.svb.nl

Financieel aspect

Een kindje krijgen kan veel geld kosten. Den onder andere aan de kosten van een babykamer, extra kleding, eigen bijdrage aan de kraamzorg etc. Voor meer informatie omtrent de kosten kun je kijken op www.nibud.nl of www.babyinfo.nl 

Huiselijk geweld

Helaas is er tijdens de zwangerschap ook wel eens sprake van huiselijk geweld. Voor vragen en meldingen van huiselijk geweld kun je terecht bij de informatielijn: STOP Huiselijk Geweld Eindhoven 0900 – 100 01 11.

Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven (ASHG) is er voor iedereen die behoefte heeft aan hulp, informatie of advies over huiselijk geweld. Het ASHG richt zich op slachtoffers, plegers, omstanders, familie, buren, professionals en verwijzers. Het ASHG is 24 uur per dag bereikbaar.