040-2553975

Weten en regelen

Zwangerschapsverlof

Iedere vrouw heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Meestal gaat dit verlof zes weken voor de uitgerekende datum in en loopt het tot en met tien weken na de daadwerkelijke bevallingsdatum. Voor meer informatie kun je terecht op www.uwv.nl.
Om zwangerschapsverlof bij de werkgever te kunnen regelen heb je over het algemeen een zwangerschapsverklaring nodig. Wanneer je werkgever hierom heeft gevraagd, geef dit dan bij ons aan, wij kunnen een zwangerschapsverklaring afdrukken en ondertekenen.

Financieel aspect

Een kindje krijgen kan veel geld kosten. Denk onder andere aan de kosten van een babykamer, extra kleding, eigen bijdrage aan de kraamzorg etc. Voor meer informatie omtrent de kosten kun je kijken op www.nibud.nl of www.babyinfo.nl.

Huiselijk geweld

Helaas is er tijdens de zwangerschap ook wel eens sprake van huiselijk geweld. Voor vragen en meldingen van huiselijk geweld kun je terecht bij de informatielijn: STOP Huiselijk Geweld Eindhoven 0900 – 100 01 11.
Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven (ASHG) is er voor iedereen die behoefte heeft aan hulp, informatie of advies over huiselijk geweld. Het ASHG richt zich op slachtoffers, plegers, omstanders, familie, buren, professionals en verwijzers. Het ASHG is 24 uur per dag bereikbaar.