040-2553975

Kosten

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en aan haar kind vóór en tijdens de zwangerschap én na de bevalling. Verloskundige zorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering. Dat betekent dat de kosten voor de verloskundige, verloskundig actieve huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering?
De basisverzekering vergoedt zorg die moeder en baby vóór, tijdens en na de bevalling nodig hebben. In je zorgpolis kun je lezen welke zorg je vergoed krijgt door je zorgverzekering. Het type zorgpolis bepaalt bovendien of je zelf een zorgaanbieder mag kiezen. De kosten van zorg rond de zwangerschap kunnen (deels) ten laste komen van het verplichte eigen risico. Ook zijn er zorgvoorzieningen en behandelingen waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Denk aan geneesmiddelen en aan vervoerskosten vervoer. Zwangerschapscursussen worden niet vergoed vanuit je basisverzekering. Wel bieden sommige zorgverzekeraars dekking in de aanvullende verzekering.

Let op:

 • Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.
 • Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na met welke zorgverleners en instanties zij contracten hebben en wat de voorwaarden zijn. Dat scheelt een hoop onaangename verrassingen.

Vergoeding van zorg tijdens de zwangerschap

De kosten voor verloskundige zorg tijdens de zwangerschap vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, denk aan de zwangerschapscontroles bij je verloskundige. De 20 wekenecho die je standaard krijgt aangeboden, valt ook onder de de basisverzekering.

Bekijk het schema vergoedingen

Laboratoriumonderzoek Eigen risico Voorwaarde
Bloedonderzoek Ja Valt onder indirecte kosten
Prenatale diagnostiek
Counselinggesprek
– voorlichting & advies
Nee Wordt standaard aangeboden – gedekt door de basisverzekering
Algemene termijn echo Nee Wordt standaard aangeboden – gedekt door de basisverzekering
20 wekenecho (SEO) Nee Wordt standaard aangeboden – gedekt door de basisverzekering
Overige echo’s medisch noodzakelijk Nee Medische indicatie vereist
Geavanceerd Ultrasoon Onderzoek (GUO) Nee Medische indicatie vereist
Kansbepalende test
Combinatietest Nee Alleen als er een medische indicatie is. Geen medische indicatie dan WEL een eigen bijdrage van =/- € 165,-
NIPT Ja Medische indicatie vereist of als uit een combinatietest een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt. Vanaf 1 april 2017 kan iedere zwangere een NIPT doen. Dan geldt een eigen bijdrage € 175,-
Diagnostische test
Vruchtwaterpunctie Nee Medische indicatie vereist of als uit een combinatietest of NIPT een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt
Vlokkentest Nee Medische indicatie vereist of als uit een combinatietest of NIPT een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt

Kijk op de website van Zorginstituut Nederland en het RIVM voor meer informatie over de vergoedingen van prenatale diagnostiek.

Let op:

 • Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.
 • De verloskundige zwangerschapsbegeleiding wordt gedeclareerd bij de verzekeraar waar je verzekerd bent op het moment van de intake bij de verloskundige. Echo’s, testen, e.d. worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent op het moment dat deze handeling wordt uitgevoerd. Het is dus belangrijk om een eventueel aanvullende verzekering tijdig af te sluiten.
 • Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na met welke zorgverleners en instanties zij contracten hebben en wat de voorwaarden zijn. Dat scheelt een hoop onaangename verrassingen.

Vergoeding van zorg rond de bevalling

De verloskundige hulp tijdens de bevalling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Of een eigen bijdrage van toepassing is, hangt af van de plaats waar je bevalt én of je daarvoor een medische indicatie hebt. Voor een bevalling in het ziekenhuis heb je een medische indicatie nodig.

Bekijk het schema vergoedingen

Plaats Eigen bijdrage Voorwaarde
Thuis Nee Geen medische indicatie
Je bevalt thuis met je verloskundige.
Geboortecentrum/ Ziekenhuis (poliklinisch) Ja Geen medische indicatie
Wil je in het ziekenhuis of geboortecentrum bevallen (poliklinisch), dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage van €333,46. Je kunt je hiervoor verzekeren met een aanvullende zorgverzekering. Als je bevalling gewoon start en je verloskundige later een medische indicatie afgeeft, dan vervalt de eigen bijdrage.
Geboortecentrum/ Ziekenhuis (poliklinisch) Nee Wel sociale/ medische indicatie.
Je wilt bijvoorbeeld bevallen met pijnstilling als lachgas, ruggenprik, pethidine of remifentanil
Ziekenhuis Nee Wel medische indicatie, De gezondheid moeder en/of kind moet om medische reden in gaten worden gehouden. Dit om eventuele risico’s te vermijden.

Kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie over de vergoeding rond de bevalling.

Let op:

 • Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.
 • Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na met welke zorgverleners en instanties zij contracten hebben en wat de voorwaarden zijn. Dat scheelt een hoop onaangename verrassingen.

Vergoeding van zorg na de bevalling

Kraamzorg is de de hulp van een kraamverzorgende:

 • Bij de bevalling (naast de verloskundige hulp door de verloskundige) én
 • Aan de moeder en de baby tijdens de kraamperiode (ondersteuning, verzorging, voorlichting en instructie)

Bekijk het schema vergoedingen

Kraamzorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering, namelijk minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Geteld vanaf de dag van de bevalling. Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden.Het aantal uur dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je situatie. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg (bij borstvoeding) of 45 uur aan kraamzorg (bij kunstvoeding).

Voor kraamzorg heb je te maken met een eigen bijdrage voor elk uur kraamzorg. Wil je geen eigen bijdrage per uur betalen voor kraamzorg? Dan kun je hier een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten. Deze vergoeding geldt voor de wettelijke eigen bijdrage.

Plaats Eigen bijdrage Voorwaarde
Thuis €4,30 per uur
Ziekenhuis € 17,- per dag voor het kind en € 17,- per dag voor de moeder. Er geldt een hogere eigen bijdrage als het ziekenhuis meer dan € 121,- per dag declareert. De eigen bijdrage bestaat uit de kosten boven dit bedrag.
Ziekenhuis Nee Verblijf (na de geboorte) je in het ziekenhuis met een medische indicatie, dan hoef je geen eigen bijdrage voor de kraamzorg te betalen.

Kijk op de website van Zorgwijzer voor meer informatie over de vergoeding van kraamzorg.

Let op:

 • Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.
 • Kraamzorg wordt gedeclareerd bij de verzekeraar waar je verzekerd bent op het moment dat de kraamzorg start. Het is dus belangrijk om een eventueel aanvullende verzekering tijdig af te sluiten.
 • Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na met welke zorgverleners en instanties zij contracten hebben en wat de voorwaarden zijn. Dat scheelt een hoop onaangename verrassingen.

Meer infomatie

Kijk voor meer informatie over de kosten verloskundige zorg op de website van Zorginstituut Nederland.