040-2553975

Klachtenregeling

Het spreekt voor zich dat je zwangerschap, bevalling en kraambed zo zorgvuldig mogelijk begeleid zullen worden. Toch kan het voorkomen dat je klachten hebt over onze praktijk. Daarvoor is deze klachtenregeling. Wanneer je klachten hebt over de verloskundige hulp of over bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met een van ons daarover te praten. Als een gesprek niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klachten voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Wat doet de Klachtencommissie?

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
T 073-6891890