040-2553975

Regelen na de geboorte

Aangifte

De geboorte van een baby dient altijd gemeld te worden. Dit moet gebeuren bij de afdeling burgerzaken, in de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Om aangifte te doen moet je van tevoren online een afspraak maken.
De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte van jullie kind plaatsvinden. Dit mag met maximaal 1 dag uitgesteld worden wanneer:

  • De derde dag in het weekend of op een algemeen erkende feestdag valt
  • Twee van de drie dagen in het weekend of op een algemeen erkende feestdag vallen

Het gemeentehuis van Veldhoven is voor aangifte op de volgende tijden geopend:

  • maandag:      9.00 – 17.00 uur
  • dinsdag:         9.00 – 19.00 uur
  • woensdag:     9.00 – 17.00 uur
  • donderdag:   9.00 – 17.00 uur
  • vrijdag:           9.00 – 17.00 uur

 

Geboortedag Dag uiterlijke aangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

 

Verzekering

Via de website van je zorgverzekeraar kun je je kindje bij laten schrijven op je verzekeringspolis. Dit moet bij voorkeur binnen twee weken na de geboorte gedaan worden.

 

Gehoortest / hielprik

Wanneer er aangifte gedaan is bij de gemeente, wordt de geboorte automatisch doorgegeven aan het consultatiebureau. Vanuit het consultatiebureau komt een verpleegkundige langs voor de hielprik en gehoortest als je kindje 4-7 dagen oud is.

Voor de hielprik worden er wat druppels bloed afgenomen uit het hieltje. Het bloed wordt onderzocht op 18 zeldzame ziektes. Deze ziektes zijn niet te genezen, maar als er op tijd gestart wordt met de juiste therapie, zullen de ziektes niet ernstig verlopen. Het kan voorkomen dat er te weinig bloed afgenomen is of de uitslag dubieus is en er opnieuw geprikt moet worden. Hiervan krijg je bericht via je huisarts. Ook als er een afwijkende uitslag uitkomt zal je huisarts jullie daarover inlichten.

De gehoorscreening wordt tegelijk met de hielprik gedaan. Er wordt getest of de gehoorgang doorgankelijk is voor geluidsgolven. Soms zit er nog vocht in het oortje en moet deze test aan één of beide kanten herhaald worden. Een goede doorgang van geluidsgolven staat aan de basis van een normale spraakontwikkeling.

 

Consultatiebureau

Het consultatiebureau neemt de zorg voor de baby van ons over na een week. Als wij de zorg afsluiten zorgen we ervoor dat er een rapportage in het gezin achterblijft om zo optimale zorg en een duidelijke overdracht te garanderen. De wijkverpleegkundige die de zorg overneemt zal aan het eind van je kraambed contact opnemen en een eerste afspraak maken om thuis langs te komen. Na deze afspraak kun je voor alle controles voor je kindje (groei, gewicht, vaccinaties) terecht bij het consultatiebureau.