040-2553975

Casemanager

Binnen de praktijk werken wij met het casemanagerschap. Dit houdt in dat aan iedere zwangere een casemanager gekoppeld wordt. De belangrijkste taak en rol van de casemanager is dat zij alle zorg rond de zwangere coördineert en dat zij voor de zwangere een vast aanspreekpunt is en als een vertrouwenspersoon fungeert.  De casemanager is degene die het meest direct betrokken is bij de zorg voor de zwangere. Zij is er verantwoordelijk voor, dat jij als zwangere in het hele zorgproces centraal staat en ook blijft staan. 
De casemanager is de regisseur van de zorg rondom jou en je (ongeboren) kind. 

Gemiddeld gezien bezoek je de praktijk tijdens je zwangerschap zo’n 15 keer voor een reguliere controle of echo.
Een aantal van deze controles plannen we in bij je casemanager zodat zij je voorlichting kan geven over bepaalde onderzoeken, de bevalling met je kan bespreken en de zorg met je kan evalueren.

Wanneer je voorkeur hebt voor een casemanager mag je dat natuurlijk altijd aangeven. Indien je geen voorkeur aangeeft word je willekeurig ingepland.