040-2553975

COVID-19

*Update 26 mei 2021

Middels onderstaande informatie willen wij jullie op de hoogte brengen van de maatregelen die wij als verloskundigenpraktijk treffen. Ook wij houden een routekaart aan, waarbij onderscheid wordt gemaakt per risiconiveau. Onderstaande adviezen zijn volgens de regionale afspraken en gelden bij risiconiveau ‘ernstig’:

Algemene maatregelen

 • Heb je koorts en/of een neusverkoudheid, hoest je of heb je keelpijn en heb je klachten van verminderde reuk/smaak kom dan niet naar de praktijk, maar neem contact met ons op.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst, in onze hal staat een hygiënezuil.
 • Houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand tot andere zwangeren en zorgverleners.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in onze praktijk.
 • Wij hebben ruimte voor max 4 personen in de wachtkamer. We vragen je om buiten te wachten als het maximum aantal personen al aanwezig is.
 • Graag max. 5 minuten van te voren aanwezig zijn.
 • Kinderen zijn helaas niet welkom tijdens het gewone spreekuur.
 • Voor bloedprikken moet je een afspraak maken. Dit kan via MMC of DvU

Spreekuur

 • Vanaf heden is de partner weer welkom bij alle afspraken. Indien mogelijk zouden we het op prijs stellen als je bij een gewone controle alleen komt.
 • Bij de reguliere controles vragen we je om alleen te komen, ook zonder kinderen. 
 • De partner is welkom bij het bespreken van de bevalling.
 • Het hartjesspreekuur gaat door, maar ook hier vragen we je om alleen te komen.

Pretecho’s

 • Vanaf 3 maart 2021 mogen er weer pretecho’s gemaakt worden. Voor de mogelijkheden kijk op de website pretechoscopie. Of maak hier een afspraak!
 • Naast de partner mogen broertjes en/of zusjes ook meekomen voor een pretecho. (Let op: alleen toegestaan op het zaterdag pretecho spreekuur).
 • Naast de partner is het toegestaan om 1 extra persoon buiten je eigen huishouden mee te nemen (Let op: alleen toegestaan op het zaterdag pretecho spreekuur).

Bevallingen/huisbezoeken bij klachten

 • Wij komen, indien nodig, gewoon bij jullie thuis en treffen daar graag zo min mogelijk andere mensen.
 • We verzoeken de partner een mondkapje te dragen bij de bevalling.
 • Tijdens de bevalling mag alleen de partner aanwezig zijn.
 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft.

Kraamvisites

 • De dag na thuiskomst/bevalling komt de verloskundige langs voor een huisbezoek. In afstemming met jou/jullie en de kraamverzorgster bespreken we het verdere bezoekschema; huisbezoeken/telefonisch contact.
 • Indien wij op huisbezoek komen voor controle vragen we je om een mondkapje te dragen.
 • Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten ontwikkelt, willen wij daar graag over gebeld worden.
 • Als de kraamverzorgster aanwezig is, mag er geen kraambezoek zijn. Wij adviseren sowieso om terughoudend te zijn met kraambezoek.

Nacontrole

 • De nacontrole mag zowel fysiek als telefonisch plaatsvinden. Geef bij het inplannen van de nacontrole in wat je graag wenst.

Vaccinatie

Na nieuw verkregen informatie heeft het RIVM haar advies omtrent vaccineren in de zwangerschap aangepast. Aan alle zwangeren wordt geadviseerd om – als zij hiervoor opgeroepen worden – zich te laten vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin. Voor meer informatie adviseren we je om te kijken op de site van het RIVM.

We kunnen jullie niet vaak genoeg bedanken voor alle begrip en medewerking, want deze bijzondere periode hadden jullie je vast anders voorgesteld. Ondanks deze gekke tijd blijft het belangrijk om contact met ons op te nemen bij ongerustheid, klachten of vragen. We staan 24/7 voor jullie klaar!