040-2553975

COVID-19

*Update december 2020

In verband met de strengere regels omtrent de lockdown, willen we jullie middels deze brief op de hoogte brengen van de maatregelen die wij als verloskundigenpraktijk treffen. Ook wij houden een routekaart aan, waarbij onderscheid wordt gemaakt per risiconiveau. Onderstaande adviezen gelden bij risiconiveau lockdown:

Algemene maatregelen

 • Heb je koorts en/of een neusverkoudheid, hoest je of heb je keelpijn en heb je klachten van verminderde reuk/smaak kom dan niet naar de praktijk, maar neem contact met ons op.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst, in onze hal staat een hygiënezuil.
 • Houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand tot andere zwangeren en zorgverleners.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in onze praktijk.
 • Wij hebben ruimte voor max 4 personen in de wachtkamer. We vragen je om buiten te wachten als het maximum aantal personen al aanwezig is.

Spreekuur

 • Medische echo’s gaan door en de partner is hierbij welkom. Het gaat om de vitaliteitsecho (7-8wkn), de termijnecho (10-11wkn), 20 weken echo, groeiecho (27wkn) en liggingsecho (34-35wkn).
 • Bij de reguliere controles en echo’s op medische indicatie vragen we je om alleen te komen, ook zonder kinderen.
 • De intake zal telefonisch plaatsvinden, direct aansluitend aan de termijnecho.
 • Het bespreken van de bevalling zal telefonisch plaatsvinden.
 • Het hartjesspreekuur gaat door, maar ook hier vragen we je om alleen te komen.

Pretecho’s

 • Alle pretecho’s komen helaas te vervallen.

Bevallingen/huisbezoeken bij klachten

 • Wij komen, indien nodig, gewoon bij jullie thuis en treffen daar graag zo min mogelijk andere mensen.
 • We verzoeken de partner een mondkapje te dragen bij de bevalling.
 • Tijdens de bevalling mag alleen de partner aanwezig zijn.
 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft.

Kraamvisites

 • De dag na thuiskomst/bevalling komt de verloskundige langs voor een huisbezoek. In afstemming met jou/jullie en de kraamverzorgster bespreken we het verdere bezoekschema; huisbezoeken/telefonisch contact.
 • Indien wij op huisbezoek komen voor controle vragen we je om een mondkapje te dragen.
 • Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten ontwikkelt, willen wij daar graag over gebeld worden.
 • Als de kraamverzorgster aanwezig is, mag er geen kraambezoek zijn. Wij adviseren sowieso om terughoudend te zijn met kraambezoek.

Nacontrole

 • De nacontrole zal telefonisch plaatsvinden. Indien na het telefonisch contact blijkt dat een fysieke nacontrole nodig is zullen wij deze inplannen.

We kunnen jullie niet vaak genoeg bedanken voor alle begrip en medewerking, want deze bijzondere periode hadden jullie je vast anders voorgesteld. Ondanks de lockdown blijft het belangrijk om contact met ons op te nemen bij ongerustheid, klachten of vragen. We staan 24/7 voor jullie klaar!